Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Zlecenia kowalskie

Zlecenia to dodatkowe zadania oferowane przez NPC, dzięki którym mamy szansę otrzymać wyjątkowe nagrody. Odbiór zleceń (Bulk Order Deed w skrócie BOD) zaczyna się od 45.1 umiejętności kowalstwa i jest możliwy z poziomu menu kontekstowego NPC Kowala - "Bulk Order Info".

Zlecenia dzielą się na małe i duże, gdzie małe to takie, na których wykonanie składa się jeden przedmiot, a duże to zestawy podobnych do siebie zleceń. Przedmioty do wykonania mogą występować w różnej wymaganej ilości gotowych sztuk (10, 15, 20). Może być również konieczne wykonanie przedmiotu w wyjątkowej jakości (exceptional), a także z konkretnego surowca. Rodzaj przedmiotu, ilość, jakość i materiał to więc cztery cechy wyróżniające każde zlecenie.

Jeśli już wykujemy niezbędną ilość przedmiotów, to możemy je niejako „włożyć” do zlecenia, otwierając je i wskazując przedmioty do dodania. Należy zaznaczyć, że nie jest możliwe wyciąganie przedmiotów ze zlecenia i trzeba zwrócić uwagę na to, co dodajemy, by przez przypadek nie dodać jakieś cennej dla nas zbroi/broni..

Gotowe zlecenie możemy oddać do sprzedawcy (upuszczając je na nim). Wówczas w naszym plecaku znajdzie się złoto za zlecenie (podstawowa nagroda), zyskamy trochę sławy (fame), a także jedną ze specjalnych nagród zależnych od zlecenia (patrz tabele niżej).

Istnieje również możliwość wymiany zlecenia na takie, które będzie wymagało wykonania z wyższego surowca niż to, które oddajemy. Wówczas zamiast nagrody za wykonane zlecenie, mamy szansę dostać nowe, lepsze.

Rodzaj surowca, z jakiego ma być wykonane zlecenie zależy od umiejętności:

MetalWymagana umiejętność
Stara Miedź 65.0
Ruda Cienia 70.0
Miedź 75.0
Brąz 80.0
Złoto 85.0
Agapit 90.0
Veryt 95.0
Valoryt 100.0

Dla łatwego zarządzenia sporą ilością zleceń kowalskich oraz ich kolekcjonowania każdy Kowal powinien posiadać Księgę Zleceń (Bulk Order Book), która pozwala na wyszukiwanie i zarządzanie zleceniami, które się w niej znajdują. Księga taka jest wykonywana przez graczy o profesji Skryby i może pomieścić do 500 szt. zleceń.

Uwagi:

  • zlecenie możemy odebrać raz na 6 godzin;
  • jeśli zdecydujemy się nie odebrać zlecenia, to kolejne możemy odebrać po 3 godzinach;
  • na duże zlecenia kowalskie mamy szanse dopiero, gdy nasza umiejętność przekroczy 89%;
  • przynależność do gildii Kowali NPC zmniejsza czas odbioru zleceń o 2 godziny;
  • oddanie gotowego zlecenia resetuje licznik, dzięki czemu możemy natychmiast odebrać kolejne;
  • przy oddawaniu dowolnego zlecenia istnieje niewielka szansa na otrzymanie dodatkowej nagrody.
  • pomocny przy zleceniach kowalskich będzie także autoquest, o którym możecie porozmawiać z postacią o imieniu Fritz w Nowym Minoc, w Pracowniach Płatnerskich koło Targu Nad Stawem. Fritz zaproponuje Wam wymianę małych, albo dużych, pustych zleceń na jedno nowe. Questa można wykonywać wielokrotnie.


(Małe) Zbroja/Broń*:
Dowolna jakość
Sturdy Pickaxe/Shovel (150 uses)RękawiceGargoyles Pickaxe (100 uses)Prospectors Tool (50 uses)Powder of Temperament (5 uses)Colored AnvilMłoty runiczne
+1+3+5 Du Sh Co Br Go Ag Ve Va
Żelazo 10, 15, 20 X      
Stara Miedź 10, 15, 20   X   X X    
Ruda Cienia 10, 15, 20   X   X X    
Miedź 10, 15, 20   X   X X    
Brąz 10, 15, 20   X   X X    
Złoto 10, 15, 20   X X X    
Agapite 10, 15, 20   X   X    
Verite 10, 15, 20     X  
Valorite 10, 15, 20     X X  
 Sturdy Pickaxe/Shovel (150 uses)+1+3+5Gargoyles Pickaxe (100 uses)Prospectors Tool (50 uses)Powder of Temperament (5 uses)Colored Anvil Du Sh Co Br Go Ag Ve Va
RękawiceMłoty runiczne


(Małe) Zbroja/Broń*:
Wyjątkowa jakość
RękawiceGargoyles Pickaxe (100 uses)Prospectors Tool (50 uses)Powder of Temperament (5 uses)Colored AnvilZwoje MocyMłoty runiczneStaroż. Młoty
+1+3+5+5+10+15+20 Du Sh Co Br +10
Żelazo 10, 15   X   X X        
Żelazo 20   X   X X        
Stara Miedź 10, 15   X X X        
Stara Miedź 20   X   X        
Ruda Cienia 10, 15   X   X        
Ruda Cienia 20       X    
Miedź 10, 15       X    
Miedź 20       X X    
Brąz 10, 15       X X    
Brąz 20         X    
Złoto 10, 15     X X     X    
Złoto 20         X    
Agapite 10, 15     X   X     X    
Agapite 20         X  
Verite 10, 15         X  
Verite 20         X
Valorite 10, 15         X
Valorite 20       X      
 +1+3+5Gargoyles Pickaxe (100 uses)Prospectors Tool (50 uses)Powder of Temperament (5 uses)Colored Anvil+5+10+15+20 Du Sh Co Br +10
RękawiceZwoje MocyMłoty runiczneStaroż. Młoty

 


(Duże) Zbroja Pierścieniowa,
Broń 2-elem.:
Dowolna jakość
RękawiceGargoyles Pickaxe (100 uses)Prospectors Tool (50 uses)Powder of Temperament (5 uses)Colored AnvilMłoty runiczneStarożytne Młoty
+1+3+5 Du Sh Co Br +10+15+30+60
Żelazo 10, 15, 20   X   X X      
Stara Miedź 10, 15, 20   X X X      
Ruda Cienia 10, 15, 20   X   X      
Miedź 10, 15, 20     X    
Brąz 10, 15, 20     X X    
Złoto 10, 15, 20       X    
Agapite 10, 15, 20       X    
Verite 10, 15, 20       X  
Valorite 10, 15, 20       X  
 +1+3+5Gargoyles Pickaxe (100 uses)Prospectors Tool (50 uses)Powder of Temperament (5 uses)Colored Anvil Du Sh Co Br +10+15+30+60
RękawiceMłoty runiczneStarożytne Młoty


(Duże) Zbroja Pierścieniowa,
Broń 2-elem.:
Wyjątkowa jakość
Rękaw.Gargoyles Pickaxe (100 uses)Prospectors Tool (50 uses)Powder of Temperament (5 uses)Colored AnvilZwoje MocyMłoty runiczneStarożytne Młoty
+5+5+10+15+20 Du Sh Co Br Go +10+15+30
Żelazo 10, 15   X X X        
Żelazo 20 X   X        
Stara Miedź 10, 15     X X     X    
Stara Miedź 20         X    
Ruda Cienia 10, 15     X   X     X    
Ruda Cienia 20         X    
Miedź 10, 15         X    
Miedź 20         X  
Brąz 10, 15         X  
Brąz 20       X      
Złoto 10, 15       X      
Złoto 20           X  
Agapite 10, 15           X  
Agapite 20       X    
Verite 10, 15       X    
Verite 20         X  
Valorite 10, 15         X  
Valorite 20           X
 +5Gargoyles Pickaxe (100 uses)Prospectors Tool (50 uses)Powder of Temperament (5 uses)Colored Anvil+5+10+15+20 Du Sh Co Br Go +10+15+30
Rękaw.Zwoje MocyMłoty runiczneStarożytne Młoty


(Duże) Zbroja Kolcza,
Broń 5-elem.:
Dowolna jakość
RękawiceGargoyles Pickaxe (100 uses)Prospectors Tool (50 uses)Zwoje MocyMłoty runiczneStarożytne Młoty
+1+3+5+5+10+15+20 Du Sh Co Br +10+15
Żelazo 10, 15, 20   X   X X      
Stara Miedź 10, 15, 20       X    
Ruda Cienia 10, 15, 20       X X    
Miedź 10, 15, 20         X    
Brąz 10, 15, 20         X    
Złoto 10, 15, 20         X  
Agapite 10, 15, 20         X  
Verite 10, 15, 20       X      
Valorite 10, 15, 20           X
 +1+3+5Gargoyles Pickaxe (100 uses)Prospectors Tool (50 uses)+5+10+15+20 Du Sh Co Br +10+15
RękawiceZwoje MocyMłoty runiczneStarożytne Młoty


(Duże) Zbroja Kolcza,
Broń 5-elem.:
Wyjątkowa jakość
Zwoje MocyMłoty runiczneStarożytne Młoty
+5+10+15+20 Du Sh Co Br Go Ag +10+15+30+60
Żelazo 10, 15   X    
Żelazo 20   X X    
Stara Miedź 10, 15     X    
Stara Miedź 20     X  
Ruda Cienia 10, 15     X  
Ruda Cienia 20   X      
Miedź 10, 15   X      
Miedź 20       X  
Brąz 10, 15       X  
Brąz 20   X    
Złoto 10, 15   X    
Złoto 20     X    
Agapite 10, 15     X    
Agapite 20       X  
Verite 10, 15       X  
Verite 20     X  
Valorite 10, 15     X  
Valorite 20       X
 +5+10+15+20 Du Sh Co Br Go Ag +10+15+30+60
Zwoje MocyMłoty runiczneStarożytne Młoty


(Duże) Zbroja Płytowa:
Dowolna jakość
Gargoyles Pickaxe (100 uses)Prospectors Tool (50 uses)Powder of Temperament (5 uses)Zwoje MocyMłoty runiczneStarożytne Młoty
+5+10+15+20 Du Sh Co Br Go +10+15
Żelazo 10, 15, 20 X X X      
Stara Miedź 10, 15, 20       X    
Ruda Cienia 10, 15, 20       X    
Miedź 10, 15, 20       X    
Brąz 10, 15, 20       X  
Złoto 10, 15, 20     X      
Agapite 10, 15, 20         X
Verite 10, 15, 20     X    
Valorite 10, 15, 20       X  
 Gargoyles Pickaxe (100 uses)Prospectors Tool (50 uses)Powder of Temperament (5 uses)+5+10+15+20 Du Sh Co Br Go +10+15
Zwoje MocyMłoty runiczneStarożytne Młoty


(Duże) Zbroja Płytowa:
Wyjątkowa jakość
Colored AnvilZwoje MocyMłoty runiczneStarożytne Młoty
+5+10+15+20 Du Sh Co Br Go Ag Ve Va +10+15+30+60
Żelazo 10, 15 X X     X    
Żelazo 20       X    
Stara Miedź 10, 15     X      
Stara Miedź 20         X  
Ruda Cienia 10, 15         X  
Ruda Cienia 20     X    
Miedź 10, 15     X    
Miedź 20       X    
Brąz 10, 15       X    
Brąz 20         X  
Złoto 10, 15         X  
Złoto 20       X    
Agapite 10, 15       X    
Agapite 20         X
Verite 10, 15         X
Verite 20       X    
Valorite 10, 15       X    
Valorite 20       X  
 Colored Anvil+5+10+15+20 Du Sh Co Br Go Ag Ve Va +10+15+30+60
Zwoje MocyMłoty runiczneStarożytne Młoty


(*) Bronie z kolorowych metali pochodzą z wymienionych zleceń kowalskichWzmocniona Łopata / Wzmocniony Kilof
Narzędzia górnicze o podwyższonej wytrzymałości (180 użyć)
Rękawice Górnicze
Zwiększają umiejętność Górnictwa o 1 (skórzane), 3 (utwardzane), 5% (pierścieniowe). Występują w kolorach rud.
Kilof Gargulców
Pozwala górnikom wydobyć wyższy "poziom" rudy niż ten, który znajduje się we wskazanym miejscu. Uwaga: Używanie Kilofa gargulców może przywołać wrogie żywioły ziemi.
Narzędzie poszukiwacza (Prospectors Tool)
Po użyciu pozwala górnikom wydobyć lepszą rudę niż ta, która znajduje się we wskazanym miejscu. Narzędzie ma 50 użyć. Można łączyć efekt tego narzędzia z Kilofem gargulców - zwiększenie "poziomu" złoża rudy o 1 (np. w złożu Agapitu po użyciu tych dwóch narzędzi będziemy kopać Mythril)
Proszek kowalski (Powder of Fortifying)
Zwiększa maksymalna wytrzymałość zbroi/broni o 5 punktów. Proszek posiada 5 użyć.
Kolorowe kowadło
Przedmiot dekoracyjny. Występuje w kolorze rudy.
Zwój Mocy
umożliwiają naukę kowalstwa do progu 105, 110, 115 czy 120%;
Młot runiczny
Wykucie przedmiotu za pomocą młota runicznego tworzy losowo wybraną właściwość lub właściwości magiczne, które zostają dodane do tego przedmiotu. Liczba tych właściwości, które zostaną dodane do wykutej rzeczy oraz minimalna oraz maksymalna intensywność zależy ściśle od materiału, z jakiego skonstruowany jest młotek.
Starożytny Młot Kowalski
Zwiększa umiejętność kowalstwa o 10, 15, 30 lub 60 punktów, kiedy trzymany go ręce.

Dodano: 2010-02-20
(Ostatnia Zmiana: 2023-04-16)