Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Sprzedawca NPC

Gdy mamy chęć i środki, aby otworzyć własny sklep, bądź chcemy skorzystać z hali targowej w mieście, wcześniej czy później przyda się wiedza o zarządzaniu Sprzedawcą NPC do wynajęcia. Poniższy opis przyda się również każdemu, kto zamierza u takiego sprzedawcy coś nabyć.

Sprzedawcę możemy wynająć poprzez zakup (10 tyś. złotych monet) aktu najmu sprzedawcy lub aktu najmu sprzedawcy zwierząt w zależności od tego, czy chcemy sprzedać swoje przedmioty czy oswojone istoty. Zwoje te dostępne są u każdego karczmarza czy bankiera.

Aby "rozstawić" naszego pracownika, ustawiamy postać w miejscu, w którym ma on pracować (np. za ladą w hali targowej, w wybranym miejscu naszego domu itp.) i używamy dokumentu najmu sprzedawcy poprzez dwuklik. Sprzedawca będzie stał zwrócony twarzą w tym kierunku, co postać używająca aktu najmu.

Kupca można rozstawić albo we własnym warsztacie czy domu, albo na publicznych targach w Minoc, Maginci lub Delucji, jak również na targach poszczególnych ras. Ustawianie sprzedawcy poza tymi miejscami jest niedozwolone i skutkuje utratą zarówno sprzedawcy NPC, jak i towarów, które sprzedawca ma przy sobie.

Ważne uwagi

Czasami zdarzają się sytuacje, w których musisz coś kupić od sprzedawcy swojej innej postaci. Nie jest to niedozwolone, jednak trzeba spełnić kilka KONIECZNYCH warunków:

 1. Sprzedawca MUSI być ustawiony w publicznym miejscu targowym, a nie w prywatnym domu postaci. Ponadto JEDYNE dozwolone miejsca to:

  • namioty i warsztaty w obrębie Nowego Minoc,
  • targ "Nad Stawem" w Nowym Minoc,
  • "Czarny Rynek" w karczmie "Pod Murem" w kanałach Minoc.

  Te same zasady dotyczą kupna zwierząt, tj. jeżeli kupujesz od swojej postaci, możesz to uczynić TYLKO na targu zwierząt w Nowym Minoc.

 2. Cena przedmiotu oraz zwierzęcia powinna być średnią ceną rynkową (nie za wysoką i nie za niską). Dla ułatwienia, możesz skorzystać z cennika surowców i dóbr.

 3. Kupno powinno dotyczyć tylko przedmiotów lub zwierząt, które nie są dostępne u sprzedawców innych graczy.

 4. Każdą wątpliwość rozstrzyga Mistrz Gry (GM), ale trzeba się z nią zgłosić do niego przed kupnem, a nie po zakupie.

 5. Dodatkowo takie przedmioty czy zwierzę musi być wystawione na sprzedawcy przez co najmniej 48 godzin – jest to ograniczenie mechaniczne.

 6. Zakazane jest robienie paczek przygotowanych pod kupno przez swoją drugą postać. Takie przypadki będą karane jak mułowanie. Przedmioty powinny być porozkładane pojedynczo, tak aby każdy mógł wybrać, co chce zakupić. Jedyny wyjątek stanowią tu "paczki" zwykłych wyrobów rzemieślnika, jak narzędzia, mikstury, jedzenie czy kolekcje zwojów z czarami itp. Wszelka broń, zbroje, szaty, biżuteria itp. powinny być kupowane pojedynczo.

Ubieranie Sprzedawcy NPC

Co zrobić, aby nasz sprzedawca zainteresował potencjalnego kupca? Sprzedawcę można ubrać wedle własnego uznania, np. pracującego dla kowala sprzedawcę możemy ubrać w wyjątkowej jakości zbroję dla reklamy naszych wyrobów.

Aby zdjąć ubranie ze sprzedawcy, klikamy dwukrotnie na sprzedawcę i wybieramy "Otwórz Paperdoll" lub klikamy nań raz i wybieramy z menu kontekstowego "Open Paperdoll". Aby nałożyć coś na sprzedawcę, przesuwamy po prostu przedmiot na jego Paperdoll.

Dodawanie przedmiotów i zwierząt do sprzedaży

Dla vendorów sprzedających przedmioty

Przedmioty do sprzedaży możemy przekazać sprzedawcy albo wkładając je do wcześniej otwartego plecaka z Paperdolla sprzedawcy, albo przez menu sprzedaży wybierając opcję "Zobacz towary".

Po włożeniu przedmiotu należy postępować według komunikatów pojawiających się na ekranie.

Szablon podania opisu oraz ceny to: cena opis (cena[spacja]opis) lub naciśnięcie klawisza ESC, aby nadać przedmiotowi miano "nie na sprzedaż". Należy jednak pamiętać, że taką opcję mogą mieć jedynie plecaki, pęki kluczy, książki oraz przedmioty wewnątrz plecaków oznaczonych "nie na sprzedaż".

Format ceny przedmiotów – mamy tu trzy opcje:

 • cena wynosząca " " (spacja) – przedmiot nie jest na sprzedaż (np. pojemnik, w którym udostępnimy jakieś przedmioty na sprzedaż w celu zachowania porządku w głównym plecaku sprzedawcy, szczególnie przy dużej liczbie towarów),
 • cena wynosząca "0" – dany przedmiot może sobie wziąć dowolna postać za darmo, ot taka promocja naszego interesu :),
 • właściwa cena towaru – wedle uznania sprzedającego, przy czym można posiłkować się tutaj cennika surowców i dóbr.

Ponadto mamy możliwość podania opisu przedmiotu, czyli nazwy zachęcającej do kupna (np. miecz trucizny), albo opisu zawartości pojemnika (np. mikstury leczenia). Jeżeli nie chcemy podawać żadnego opisu, wystarczy wpisać samą cenę i zatwierdzić wybór przyciskiem ENTER.

Należy pamiętać, że przy przedmiotach łączących się w grupy, np. 50 zwojów danego czaru, 50 sztuk ryb – cena dotyczy całości, a nie pojedynczej sztuki towaru (czyli w przykładzie: 50 a nie jednego zwoju). Z tym samym mechanizmem mamy do czynienia w przypadku pojemnika, tj. cena podana przez nas odnosi się do całej zawartości pojemnika, a nie pojedynczego przedmiotu wewnątrz.

Dla vendorów sprzedających zwierzęta

Sprzedawcy zwierząt są ściśle połączeni z naszą stajnią. By dodać nowe zwierzęta do menu sprzedaży, należy kliknąć raz na sprzedawcę i wybrać opcję "Rebind". Otworzy nam się wówczas menu wyboru zwierząt podobne do tego, z jakim można się spotkać u stajennego. Przy każdym zwierzęciu, które nie jest jeszcze wystawione na sprzedaż, będzie dostępna opcja "Wystaw na sprzedaż". Po kliknięciu jej zostaniemy poproszeni o podanie ceny i opisu przedmiotu sprzedaży.

W odróżnieniu od sprzedawców przedmiotów nie mamy tutaj możliwości wystawienia zwierzęcia w postaci "nie na sprzedaż" czy też "za darmo". Cena musi być zatem większa od zera.

Gdy chcemy usunąć dane zwierzę ze sprzedaży, wybieramy opcję "Nie sprzedawaj" dostępną z gumpa sprzedaży, czyli po wybraniu opcji "Rebind" (jak wyżej).

Należy pamiętać, że każde ze zwierząt wystawionych na sprzedawcy będzie niedostępne dla właściciela, tj. brak możliwości wyciągnięcia go ze stajni, jak również przyzwania go kryształową kulą (Ball of Summoning).

Po ustaleniu ceny i opisów możemy przejrzeć listę istot, wybierając opcję "Buy" z menu kontekstowego po pojedynczym kliknięciu na sprzedawcę. Mimo nazwy naszego zwierzaka, sprzedający zawsze będą informowani o gatunku zwierzęcia, wymaganych punktach kontroli oraz o tym czy kupujący może kontrolować daną istotę.

Każde zwierze może być wystawione na sprzedaż tylko u jednego sprzedawcy.

Uwaga!
Sprzedawcy zwierząt mogą być ustawiani TYLKO na targach zwierząt lub w namiotach, czyli w Delucji, Maginci oraz Minoc, jak również w prywatnej stajni gracza (wówczas nie wolno mu kupować od siebie – patrz uwagi powyżej). Są specjalne miejsca przeznaczone tylko do sprzedaży zwierząt. Kupcy, którzy będą ustawiani w innych miejscach zostaną usunięci wraz z towarem.

Jak kupować od sprzedawcy NPC?

W przypadku standardowych sprzedawców NPC rozstawionych na mapie, wystarczy podejść do NPC i wypowiedzieć kwestię: "Panie chciałbym coś kupić" uprzednio się przywitawszy (można to zrobić łącznie: "Witaj, chciałbym coś kupić"). Ponadto do sprzedawcy można się zwracać po imieniu, co co może być przydatne w momencie, gdy stoi obok siebie kilku sprzedawców.

W przypadku sprzedawcy przedmiotów należącego do gracza należy kliknąć dwukrotnie na sprzedawcy co spowoduje otwarcie jego plecaka z dostępnymi do kupna przedmiotami. Po kliknięciu przedmiotu, którym jesteśmy zainteresowani, wybieramy opcję "Buy" z menu kontekstowego i zatwierdzamy chęć zakupu w okienku, które się pojawi, pn. "Czy chcesz kupić przedmiot?"

Warto zaznaczyć, iż otwarcie skrzyni lub innego pojemnika w głównym plecaku takiego sprzedawcy, nie czyni postaci złoczyńcą (status: criminal), a daje możliwość sprawdzenia całej oferty sprzedawcy, czy też upewnienia się czy opis pojemnika na sprzedaż zgadza się z jego zawartością.

Aby zakupić zwierzę u sprzedawcy zwierząt należącego do gracza należy wybrać z jego menu kontekstowego opcję "Buy". Wówczas wyświetli nam się lista podobna do menu zakupu, z którą mamy do czynienia w przypadku zwykłych NPC. Po najechaniu na ikonkę zwierzęcia wyświetli nam się opis zwierzęcia oraz informacje o tym, czy jesteśmy w stanie kontrolować daną istotę.

Koszt utrzymania sprzedawcy

Sprzedawcy nie pobierają opłat za "dniówki". W momencie, gdy zbieramy utarg z naszego sprzedawcy, pobiera on z całości kwoty 10% lub 5% w przypadku, gdy należysz do Gildii Kupców.

Menu kupca

Po otwarciu menu sprzedawcy ukaże się nam kilka opcji:

 • Zobacz towary – otwiera plecak/menu sprzedawcy;
 • Dostosuj – ustawienia wyglądu sprzedawcy (płeć, kolor i rodzaj włosów i brody);
 • Zmień nazwę sklepu – ustawia nazwę sklepu, która ograniczona jest do 20 znaków (dozwolone są spacje);
 • Zmień imię sprzedawcy – ustawia imię sprzedawcy, które ograniczona jest do 20 znaków (dozwolone są spacje);
 • Otwórz Paperdoll – otwiera Paperdoll kupca, gdzie możemy dostosowywać jego wygląd
 • Zbierz złoto – cały utarg zalegający na sprzedawcy trawi w czeku do naszej skrzyni bankowej, przy czym sprzedawca potrąci z całej kwoty 10% lub 5% w przypadku, gdy należymy do Gildii Kupców (prowizja dla sprzedawcy);
 • Zwolnij sprzedawcę – po kliknięciu wszystkie przedmioty, które kupiec nosi na sobie, bądź posiada w swoim plecaku, przenoszone są na ziemię w zbiorczym plecaku, a sam NPC zmienia się w zwój najmu (deed), który ląduje w naszym plecaku (można potem go ponownie rozstawić bądź sprzedać); w przypadku sprzedawcy zwierząt wszelkie zwierzęta będą z powrotem dostępne w naszej stajni.

Komendy dla wynajętego sprzedawcy

 • złoto – kupiec oddaje ci złoto, które zarobił;
 • sprzedawco daj co zarobiłem – jak wyżej;
 • co sprzedałeś – jak wyżej;
 • sprzedawco jak handel? – otwiera menu edycji sprzedawcy;
 • sprzedawco jak towar? – jak wyżej;
 • sprzedawco zwalniam cie – zwalnia sprzedawcę;
 • co sprzedajesz? – otwiera plecak wynajętego kupca;
 • czym handlujesz? – jak wyżej;
 • pokaz towar – jak wyżej.

Dodano: 2006-02-03
(Ostatnia Zmiana: 2024-02-18)