Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Zgromadzenie
Zgromadzenie to organizacja historyczna, która zrzeszała głównie kobiety (choć nie tylko) - czarodziejki, studentki Akademii Moonglow. Obecnie wiadomym jest, że Zgromadzenie zostało spacyfikowane i oficjalnie nie istnieje na mapach politycznych świata.

Zgromadzenie z założenia miało składać się z czarodziejek które, poznawszy tajniki magii, wyrzekły się wykorzystywania mocy dla własnych potrzeb. Opuściły one dawno temu tereny ucywilizowane, za swoją siedzibę obierając kotlinę ukrytą pośród gór, niedaleko Siedliszcza Juków. Pędząc życie pełne medytacji i pokory, u stóp wielkiego wodospadu, miały zgłębiać tajniki mocy, jednak nie wykorzystując jej do własnych celów. Historia tej organizacji odsłoniła jednak również zgoła odmienne oblicze Zgromadzenia…

Ważne osobistości:

Lai’lej – Ślepa wieszczka, rzekomo potrafiąca odczytać przyszłość i przeszłość. Przepowiedziała nadejście Dziecka Przepowiedni (słynna Przepowiednia Lai’lej). Nie są znane losy Lai’lej po masakrze w Zgromadzeniu.
Przeorysza – Nieżyjąca już matka przełożona Zgromadzenia, niegdyś Arcymag z Akademii Moonglow – oskarżona o zbrodnie z użyciem magii przeciw ludziom i stracona w Nowym Minoc.
Rut Tryn – Mniszka-czarodziejka potrafiąca czytać w myślach. Zamordowana w tajemniczych okolicznościach w Nowym Minoc, jej rozszarpane ciało znaleziono w świątyni Innisara.
Elessi – Jedna z członkiń Zgromadzenia. Wyjawiła ona odmienną od oficjalnej historię tej Organizacji. Obecnie Księżna Regentka Minoc.

Historia Zgromadzenia opowiedziana ustami Elessi:

Zgromadzenie miało być tylko na pozór organizacją pokojową. W istocie, pod przywództwem żądnej władzy Przeoryszy miało zrzeszać mniej lub bardziej świadome jego prawdziwych celów, uzdolnione magicznie kobiety i wykorzystywać ich umiejętności do przejęcia władzy absolutnej w Sosarii. Po Wojnie Bogów, kiedy w świecie owładniętym chaosem desperacko poszukiwano przywódców, którzy potrafiliby wprowadzić ład i porządek w powstającą ze zgliszczy cywilizację, Zgromadzenie miało duże szanse powodzenia. Według zeznań Elessi, przepowiednia Lai’lej miała być w istocie kluczem do przejęcia władzy. Przeorysza Zgromadzenia nakazywała mniszkom porywać uzdolnione magicznie niemowlęta i prowadząc na nich liczne, często okrutne i nie zawsze zakończone sukcesem, eksperymenty magiczne, tworzyć z nich „Dzieci Przepowiedni”, posłuszne Zgromadzeniu. Eksperymenty miały za zadanie obudzić, wzmocnić i zakorzenić w dzieciach magiczne zdolności, a także ślepe posłuszeństwo dla Przeoryszy oraz wyłonić w końcu odpowiednio potężne dziecię, którego moce otworzyłyby drzwi do władzy. Przepowiednia Lai’lej miała być tylko przykrywką, uzasadnieniem, które miało na celu omamienie ludności Sosarii i ułatwienie przejęcia władzy. W Zgromadzeniu zrodził się jednak bunt. Niektóre mniszki przestały godzić się na niecne czyny Przeoryszy i wiedzione wyrzutami sumienia uciekły ze Zgromadzenia do Nowego Minoc. Gniew przeoryszy dogonił je tam jednak i jedna po drugiej, owładnięte nieznanym zaklęciem przemieniającym je w demony, umierały w dziwnych okolicznościach. Jedyną, która przeżyła była Elessi. Ludność Minoc udzieliła jej schronienia i niebawem zorganizowała za jej radą wyprawę do siedziby Zgromadzenia. Po przybyciu na miejsce, zamiast niegdyś spokojnej krainy, mieszkańcy Minoc zastali miejsce masakry. Mniszki zamienione w demony pozabijały się wzajemnie, a te które przeżyły były na skraju wyczerpania i obłędu i rychło wyzionęły ducha. Przeorysza uprowadziwszy z sobą Lai’lej zbiegła i na jakiś czas ślad po niej zaginął. Na miejscu znaleziono dowody na prowadzenie przez Zgromadzenie eksperymentów na dzieciach w postaci ksiąg i tajemnych komnat oraz dokumenty świadczące o królewskim pochodzeniu Elessi.

Na skutek późniejszych wydarzeń Przeorysza Zgromadzenia została schwytana w Nowym Minoc i tam uwięziona. Oskarżona, przyznała się do win i została skazana przed obliczem Sądu złożonego z mieszkańców miasta. Na podstawie wyroku skazującego stracono ją na Placu Towarowym.

W siedzibie Zgromadzenia znaleziono 6 ksiąg mówiących o eksperymentach prowadzonych na dzieciach. Każda z nich poświęcona była jednemu dziecku. Jedna z nich zaginęła przy transporcie do Minoc, pięć pozostałych opisuje doświadczenia na pięciu dziewczynkach:

Elessi - porwana po Wojnie Bogów z rodu Lorda Britisha
Lai’lej – oślepiona przez eksperymenty dziewczynka, pochodząca z okolic Yew. Losy Lai’lej po masakrze w Zgromadzeniu nie są dotąd znane.
Avis – sierota powojenna, pochodzenie i los nieznany
Eryne – sierota powojenna, pochodząca z okolic Minoc, los nieznany
Lynne – sierota powojenna, pochodząca z okolic Vesper, los nieznany
??? - księga zaginiona

Dodano: 2014-02-18