Rozdział III. Klejnot w Koronie.

Weterynaria (Veterinary)
WeterynariaLeczenie zwierząt jest niezbędną umiejętnością dla prawdziwego tamera. Dzięki niej możemy w szybkim tempie (bandażowanie trwa 2s lub 3s w zależności od tego, czy leczący ma powyżej 80 zręczności czy nie) uleczyć praktycznie każde zwierzę, czyli zwiększyć liczbę punktów zdrowia do maksymalnego poziomu. Umiejętność ta jest ściśle zależna od wiedzy o zwierzętach (Animal Lore), która wpływa na skuteczność leczenia naszych wychowanków - podobnie jak leczenie (Healing) zależy od anatomii (Anatomy). Przy lepszym opanowaniu tej umiejętności (od 60% weterynarii i 60% wiedzy o zwierzętach) możemy niwelować działanie trucizny oraz (od 80% weterynarii i 80% wiedzy o zwierzętach) wskrzeszać martwe zwierzęta. Jeśli nasze zwierzę jest pod działaniem trucizny, pierwsze bandażowania będą leczyły zatrucie, a dopiero następne przywracały punkty życia. Im lepiej opanujemy naszą umiejętność, tym więcej jesteśmy w stanie przywrócić punktów życia przy jednym bandażowaniu naszym podopiecznym. Pamiętaj, że dzięki tej umiejętności możesz również leczyć pupili innych graczy, mimo nie posiadania ich w puli własnych punktów kontroli, oraz praktycznie wszystkie inne dzikie i nieoswojone zwierzęta.

 

Sposób użycia:

Proces leczenia rozpoczynamy poprzez 2-krotne kliknięcie na bandaże, a następnie wybranie zwierzęcia, które chcemy uleczyć (podczas tej czynności musimy stać bardzo blisko celu naszych zabiegów). Jeśli zwierzę poniosło jakieś obrażenia, rozpocznie się proces gojenia, jeśli nie, pojawi się w dolnym lewym rogu ekranu komunikat, że obiekt naszego leczenia nie posiada aktualnie żadnych ran.

Bandaże możemy kupić od Uzdrowiciela albo zrobić samemu, kupując materiał u krawca i tnąc go nożycami na bandaże.

Po każdej próbie leczenia zużywamy jeden bandaż (pojawia się w plecaku zabrudzony krwią zwierzęcia), który później można wypłukać w beczce z wodą i ponownie odzyskać czysty. Pamiętaj również, że bandaże niszczą się podczas ich płukania.


Dodano: 2006-02-04
(Ostatnia Zmiana: 2021-06-17)